Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2018 r

Niniejsze Warunki („Warunki”, „Warunki”) regulują Twoje relacje z witryną www.techmira.com („Usługa”) obsługiwaną przez Techmira Corp. („nas”, „my” lub „nasz”) .

Przed skorzystaniem z Usługi przeczytaj uważnie niniejsze Warunki.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Zakupy

Jeśli chcesz kupić dowolny produkt lub usługę udostępnioną za pośrednictwem Usługi („Zakup”), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących Twojego Zakupu, w tym między innymi numeru Twojej karty kredytowej, daty wygaśnięcia karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnych kart kredytowych lub innych metod płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do udostępniania informacji stronom trzecim w celu ułatwienia realizacji Zakupów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z określonych powodów, w tym między innymi: dostępności produktu lub usługi, błędów w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędu w zamówieniu lub z innych powodów.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zamówienia, jeśli podejrzewa się oszustwo lub nieautoryzowaną lub nielegalną transakcję.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę produktów i usług w Serwisie. Produkty lub usługi dostępne w naszej Usłudze mogą być źle wycenione, niedokładnie opisane lub niedostępne, a ponadto możemy napotkać opóźnienia w aktualizacji informacji w Usłudze i naszych reklamach w innych witrynach internetowych.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Konta

Tworząc u nas konto, musisz zawsze podawać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszej usłudze.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Własność intelektualna

Usługa oraz jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Techmira Corp. i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno w USA, jak iw innych krajach. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Techmira Corp ..

Linki do innych witryn internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Techmira Corp. ani nie są przez nią kontrolowane.

Techmira Corp. nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że Techmira Corp. nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje konto, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia Warunków.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Techmira Corp. ani jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, w tym między innymi utratę zysków, danych, użytkowania, wartość firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu do Usługi, korzystania z niej lub niemożności uzyskania dostępu do Usługi; (ii) wszelkie zachowania lub treści osób trzecich w Usłudze; (iii) wszelkie treści uzyskane z Usługi; oraz (iv) nieuprawniony dostęp, wykorzystanie lub zmiana twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód, a nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnia swojego podstawowego celu.

Zrzeczenie się

Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu świadczenia.

Techmira Corp., jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, być bezpieczna lub dostępna w dowolnym czasie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub usterki zostaną poprawione; c) Serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub d) wyniki korzystania z Usługi będą spełniały Twoje wymagania.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak wyegzekwowania jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, jakie możemy mieć między nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, zaprzestań korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami:

NEWSLETTER